Ceny referencyjne na 2023 rok – wspólne stanowisko branży OZE

sie 22, 2023 | Aktualności

Obserwując obecną sytuację na rynku OZE, Lewiatan, którego członkiem jest TRMEW, zwrócił uwagę, że zachodzą wszelkie przesłanki, które wskazują na potrzebę gruntownego przeglądu stawek cen referencyjnych. Ostatnia wersja tych stawek, opublikowana w Rozporządzeniu Ministra Klimatu
i Środowiska z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje (Dz. U. z 2022 r., poz. 2247), nie odpowiada na bieżące wyzwania i warunki rynkowe.

W opinii organizacji aktualnie obowiązujące ceny nie przyczyniają się do stabilnego rozwoju odnawialnych źródeł energii we wszystkich technologiach. Od czasu opublikowania ostatniej wersji rozporządzenia, realna wartość cen referencyjnych uległa deprecjacji, przy jednoczesnym wzroście kosztów inwestycyjnych oraz operacyjnych, a więc pilny przegląd stawek cen referencyjnych jest niezbędny. Aktualizacja stawek cen referencyjnych, w oparciu o rzetelne badania i analizy rynkowe, umożliwiłaby bardziej sprawiedliwe warunki konkurencji dla producentów energii ze źródeł odnawialnych.

Stanowisko branży OZE