Ustawa o OZE – poprawki TRMEW

sie 22, 2023 | Aktualności

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1032).

Po spotkaniu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych przygotowało i przekazało Ministerstwu propozycje zmian w projekcie nowelizacji ustawy o OZE dotyczące przepisów o modernizacji i wsparciu operacyjnym zawartych w ustawie z prośbą o ich uwzględnienie na etapie procedowania ustawy w Sejmie.

Propozycje poprawek wraz z uzasadnieniem