Składki TRMEW od III kwartału 2023 r.- zmiana!

sie 22, 2023 | Aktualności

Pragniemy poinformować, że Walne Zgromadzenie Członków TRMEW w dniu 15 czerwca br. przyjęło uchwałę o zmianie wysokość składek członkowskich obowiązujących członków naszego Stowarzyszenia. Tak jak do tej pory, roczna składka członkowska składa się z dwóch opłat (opłaty stałej i pakietu informacyjnego) ponoszonych przez członków TRMEW łącznie.

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia, począwszy od trzeciego kwartału br. wysokość składek będzie wynosić:

1. Dla członków TRMEW nieposiadających instalacji OZE i niebędących współwłaścicielami instalacji OZE:

  • Opłata stała 175 zł
  • Pakiet informacyjny 200zł netto

2. Dla członków TRMEW posiadających instalacje OZE i/lub będących współwłaścicielami instalacji OZE:

  • Opłata stała zależna od mocy zainstalowanej:

350 zł dla elektrowni o mocy w przedziale od 0 – 300 kW
400 zł dla elektrowni o mocy w przedziale od 301 kW– 1 000 kW
450 zł dla elektrowni o mocy w przedziale od 1 001 kW – 5 000 kW
– płatna jednorazowo w terminie do 31 marca br.

  • Pakiet informacyjny A zł/MWh, nie mniej niż 350 zł i nie więcej niż 8000 zł, gdzie A=1% uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży netto energii z instalacji OZE z uwzględnieniem istniejących systemów wsparcia oraz gwarancji pochodzenia.
    Zwracamy uwagę, że oprócz wysokości stawek zmiana polega również na konieczności uwzględniania w przychodach, od których obliczana jest kwota składki, przychodów z gwarancji pochodzenia uzyskanych z ich sprzedaży.

Uwaga!

W przypadku opłat rocznych za 2023 rok, jeśli zostały zapłacone do dnia 30 czerwca br. – obowiązują stawki dotychczasowe.

W przypadku, gdy opłata za pakiet informacyjny poniesiona za dwa pierwsze kwartały 2023 roku przekroczyła dotychczas obowiązującą maksymalną stawkę 6000 zł, nowa stawka opłaty (8000 zł) będzie obowiązywać dopiero od 2024 roku.