Edukacja

• Warsztaty ABC małych elektrowni wodnych – przeprowadzone dla ponad 800 uczestników
• Szkolenia specjalistyczne – dotyczące uprawnień elektrycznych, związanych z obsługą i nadzorem nad urządzeniami
elektrycznymi
• Studia podyplomowe – wykłady prowadzone przez przedstawicieli TRMEW w całej Polsce

Promocja

• Magazyn „Energetyka Wodna” – czasopismo wydawane przez TRMEW
• Ekspozycja TRMEW na targach Poleko, RENEXPO, Green Power, Enex i innych
• prelekcje na wielu konferencjach i seminariach poświęcone tematyce MEW
• Hydro Power Session – prezentacja nowoczesnych technologii, dedykowana dla przedstawicieli RDOŚ, RZGW, uczelni technicznych
oraz inwestorów
• HIDROENERGIA 2012 – współorganizator europejskiego kongresu naukowego oraz targów poświęconych MEW

Projekt Restor Hydro

• udział TRMEW w międzynarodowym projekcie, którego celem jest zwiększenie produkcji energii odnawialnej w małych i mikro elektrowniach
wodnych poprzez inwentaryzację i odbudowę historycznych obiektów, w których tkwi niewy
korzystany potencjał hydroenergetyczny, takich jak stare młyny, koła wodne, nieczynne elektrownie wodne, jazy i inne przegrody na rzekach.
Więcej informacji o projekcie: www.restor-hydro.eu

Legislacja

• Konsultacje społeczne projektów ustaw i rozporządzeń
• Uczestnictwo w pracach komisji sejmowej ds. energetyki
• Uczestnictwo w zespołach roboczych powołanych przez Ministra Gospodarki dotyczących opracowania zasad udostępniania stopni
wodnych należących do Skarbu Państwa

Integracja członków

• Grupa Producentów Energii Elektrycznej – wspólna platforma sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych do świadectw
pochodzenia
• Grupowe ubezpieczenia MEW – kompleksowy program ubezpieczeniowy w tym ubezpieczenie utraty przychodów
• Coroczne spotkania członków podczas Walnego Zebrania Członków połączone z targami i konferencjami technicznymi
• Forum na stronie internetowej towarzystwa www.trmew.pl