O nas

Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) jest najstarszą organizacją non profit spośród całej branży OZE w Polsce, która skupia właścicieli i sympatyków małych elektrowni wodnych.

Historia stowarzyszenia sięga początku lat 80-tych, zaś formalny charakter uzyskało ono w roku 1988, kiedy z inicjatywy ówczesnego prezesa Mariana Hoffmanna zostało zarejestrowane stowarzyszenie. Z biegiem czasu nastąpił znaczny rozwój organizacji i obecnie zrzeszamy ponad 350 członków, którymi są osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność zarówno w skali ogólnopolskiej jak i regionalnej, a także posiada rozbudowaną sieć kontaktów z krajowymi oraz europejskimi ośrodkami naukowymi, firmami i instytucjami branżowymi.

TRMEW ściśle współpracuje między innymi z Europejskim Stowarzyszeniem Energii Odnawialnej (EREF), Towarzystwem Elektrowni Wodnych (TEW) oraz Polskim Stowarzyszeniem Elektromobilności (PSEM). TRMEW jest także członkiem Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE, a także Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Wieloletnia działalność Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych sprawiła, że jest ono znaną i rozpoznawalną marką w polskim środowisku rządowym i samorządowym, akademickim oraz gospodarczym.

Działalność naszej organizacji koncentruje się na:

R

Reprezentowaniu małej energetyki wodnej na arenie politycznej

R

Promocji i budowaniu pozytywnego wizerunku branży MEW

R

Integracji środowiska MEW poprzez organizowanie spotkań branżowych, konferencji oraz szkoleń

R

Działalności edukacyjnej w zakresie małej energetyki wodnej