Uprawnienia energetyczne D i E

mar 13, 2024 | Aktualności

JEDNODNIOWY KURS I EGZAMIN DLA WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MEW

Serdecznie zapraszamy właścicieli i pracowników MEW na specjalnie zorganizowane przez TRMEW czterogodzinne szkolenie, które zakończy się egzaminem dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń energetycznych grupy 1, w zakresie kompetencji do obsługi i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych w MEW. Szkolenie poprowadzi doświadczony specjalista, a egzamin odbędzie się przed Komisją kwalifikacyjną Nr 006 działającą przy Stowarzyszeniu Oszczędnego Użytkowania Energii z siedzibą w Poznaniu.

Zgodnie z zapisem art. 54 ustawy Prawo energetyczne, specjaliści zajmujący się eksploatacją określonych urządzeń i instalacji energetycznych powinni posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez stosowne komisje kwalifikacyjne. Eksploatacja MEW jako urządzenia energetycznego wiąże się z koniecznością posiadania uprawnień do eksploatacji urządzeń energetycznych w grupie instalacji elektrycznych (grupa 1), w tym uprawnień do używania narzędzi (E) oraz do nadzorowania prac instalacji energetycznych i organizowania bezpiecznej pracy przy tych urządzeniach (D). Uzyskiwane uprawnienia energetyczne należy odnawiać co 5 lat.

Udział w szkoleniu:

490,00 zł brutto/ dla Członków TRMEW

750,00 zł brutto/ dla osób spoza TRMEW

Egzaminy:

Dozór 424,20 zł brutto

Eksploatacja 424,20 zł brutto

Termin: 18 kwietnia 2024., od godz. 10:00

Meet Poznań Hotel, ul. Wagrowska 6a, 61-369 Poznań

Zgłoszenia: TUTAJ!