SZKOLENIA EUROCON_Rynek energii elektrycznej 2023-2024

gru 13, 2023 | Aktualności

W imieniu firmy szkoleniowej EUROCON serdecznie zapraszamy na:

1. Szkolenie stacjonarne
Rynek energii elektrycznej 2023-2024
– zasady funkcjonowania w świetle przyjętych i planowanych zmian  
– nowi uczestnicy, nowe obowiązki przedsiębiorstw energetycznych
18-19 grudnia 2023 r., Warszawa

Prowadzący:  – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Szczegółowy program: EUROCON – Rynek energii elektrycznej 2023-2024-Energetyka (euro-con.pl)

2. Szkolenie i warsztaty on-line
ESG w branży energetycznej
Obliczanie i zarządzanie śladem węglowym w branży energetycznej w kontekście ESG.
18-19 grudnia 2023 r.

Prowadzący:
1. Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Interim Managementu (FRIM). Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego UG oraz Programu Executive MBA Uniwersytetu Illinois w USA. Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą i rozwojem organizacji w MŚP. Swoją pozycję ekspercką w segmencie B2B zbudował podczas 17 lat kariery zarządczej w organizacjach o różnej skali i zasięgu. Główne obszary do współpracy: budowanie i wdrażanie strategii firmy, restrukturyzacja w obszarze Sprzedaży i Zakupów, konsultacje dla kadry managerskiej w niezbędnych obszarach operacyjnych. Od kilku lat dodatkowo zaangażowany wraz z grupą Interim Managerów oraz Partnerów Fundacji w tematykę zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (ESG).

2. Absolwentka Finansów Międzynarodowych i Bankowości. Wieloletnia Dyrektor Zarządzająca w Banku BPH / Alior Bank, a wcześniej Managerka w Departamencie Jakości GE Money Bank. Wykładowczyni na studiach podyplomowych, prelegentka na międzynarodowych wydarzeniach, np. TedX. Tematyką zrównoważonego rozwoju/ekologii profesjonalnie zajmuję się od 2016 roku. Zaczęło się od stworzenia aplikacji mobilnej, która wykorzystuje psychologię pozytywną i mechanizmy angażujące zaczerpnięte z gier do świata realnego, po to aby trwale zmieniać nawyki proekologiczne wśród ludzi. Do dzisiaj skorzystało z niej tysiące ludzi z dziesiątek organizacji na 5 kontynentach. W kolejnych latach dochodziła ekspertyza z obszarów ESG. Współpracowała m.in. z: PKO BP, Nest Bank, Credit Suisse, BNP Paribas Cardif, Aviva, Jysk, Bosch, Cetes Cosmetics, Colliers, Orange, Play, PGE, 4F, My Benefit, US Pharmacia, Philip Morris, Veolia, PWC, GlaxoSmithKline, Wolters Kluwer, Duni, CAT, Staples, AISEC, Global IT, , Agencja Rozwoju Pomorza, Gdański Urząd Pracy, Urząd Statystyczny w Gdańsku

3. Współzałożycielka Fundacji Rozwoju Interim Managementu. Członek Zarządu Fundacji, odpowiedzialna za obszar działań społecznych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi. Praktyk biznesu, Interim Manager, trener i konsultant. Specjalizuje się w budowania i wdrażaniu strategii,  wdrażaniu Customer Experience Management oraz tworzeniu kultury nastawionej na klienta i pracownika. W swojej pracy kieruje się doświadczeniem, które zdobywała w różnych obszarach i na różnych stanowiskach, w tym jako Dyrektor Zarządzający, w międzynarodowych korporacjach w obszarze usług finansowych – bankowości. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, zarządzaniu zmianą, budowaniu i optymalizacji procesów, łącząc oczekiwania klientów, organizacji i pracowników. Uczestniczyła w wielu inicjatywach związanych z programami CSR oraz inicjatywach na rzecz społeczności lokalnych. Od kilku lat zaangażowana w tematykę zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku.

4. Praktyk  z  wieloletnim  doświadczeniem  w  obszarach  ochrony  środowiska  oraz  EU  ETS  w  sektorach paliwowym  i  energetycznym.  Nasz  ekspert  uczestniczył  w  pracach  badawczych  i  działaniach regulacyjnych prowadzonych w ramach organizacji reprezentujących przemysł w kraju i na szczeblu unijnym.  Paweł  Grabowski  8  lat  jest  również  prężnie  działającym  weryfikatorem  emisji  gazów cieplarnianych  –  zarówno  w  zakresie  raportowania  niefinansowego  ESG,  jak  i  w  ramach  EU  ETS. Oprócz standardowych weryfikacji deklaracji GHG oraz raportów dotyczących wielkości emisji gazów cieplarnianych, weryfikował również wnioski o przydział darmowych uprawnień do emisji na lata 2021-2025,  raporty  o  poziomach  działalności  (tzw.  raporty  ALC),  wnioski  o  granty  w  ramach  unijnego Funduszu  Innowacyjności  oraz  wnioski  o  rekompensaty  kosztów  pośrednich  emisji  dla  sektorów  i podsektorów energochłonnych w III i IV fazie EU ETS.

Szczegółowy program: EUROCON – ESG w branży energetycznej. Obliczanie i zarządzanie śladem węglowym w branży energetycznej w kontekście ESG-Energetyka (euro-con.pl)