Ceny referencyjne 2023

gru 1, 2023 | Aktualności

10 listopada opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje oraz referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej.

Ceny dla elektrowni wodnych wynoszą:

  • dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW – 853 zł zł/MWh (TRMEW wnioskował o 890,00 zł/ MWh);
  • dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW – 778 zł/MWh (TRMEW wnioskował o 815 zł/ MWh);
  • dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW – 745 zł/MWh (TRMEW wnioskował o 780,00 zł/ MWh).

 

Rozporządzenie TUTAJ

Propozycje TRMEW – TUTAJ