Specustawa ESP – Stanowisko TRMEW

sie 22, 2023 | Aktualności

Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (druk sejmowy nr 3070).
W związku ze zmianami wprowadzonymi do projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (druk sejmowy nr 3070) polegającymi na:

  • wyłączeniu obowiązku przekazywania odpisów na Fundusz na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku w stosunku do wytwórców energii elektrycznej wytwarzających energię elektryczną w instalacjach odnawialnego źródła energii, będących własnością, w zarządzie lub w użytkowaniu państwowej osoby prawnej (art. 40 ww. projektu), oraz
  • zobowiązaniu Zarządcy Rozliczeń S.A. do dokonania zwrotu przekazanych dotychczas na ten cel środków i zwolnieniu z obowiązku przekazania odpisu na Fundusz w przypadku wcześniejszego ich nieprzekazania (art. 42 ww. projektu)
    TRMEW oraz Konfederacja Lewiatan zwróciły uwagę na fakt narażenia Polski w wyniku wprowadzenia planowanych zapisów na zarzut stosowania niedozwolonej pomocy publicznej w stosunku do państwowych osób prawnych oraz dyskryminacji przedsiębiorców prywatnych, a także niezgodność planowanych zapisów z przepisami Rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii. Ryzyka i problemy na jakie naraża Polskę wprowadzenie planowanych rozwiazań zostały szczegółowo opisane w piśmie Konfederacji Lewiatan, a w stanowisku TRMEW zwrócono uwagą na możliwe alternatywne rozwiązania problemu.
Stanowisko TRMEW Pismo Konfederacji Lewiatan