Projekt ustawy o planowaniu przestrzennym – stanowisko TRMEW

sie 22, 2023 | Aktualności

TRMEW przedstawiło uwagi do Rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3097).

Wdrażana reforma i procedowana ustawa wydawały się wprowadzać rozwiązania porządkujące proces planowania przestrzennego w Polsce. TRMEW śledziło i brało udział we wcześniejszych konsultacjach dotyczących projektowanych zmian. Niestety analizując projekt ustawy skierowany do Sejmu dostrzegliśmy w nim wiele zmian, w tym rozwiązania bardzo niekorzystne dla projektów OZE. Przekazane przez TRMEW poprawki mają na celu zneutralizowanie wprowadzonych w projekcie zmian, które mogą znacząco utrudnić realizację inwestycji w MEW.

Stanowisko TRMEW