Ceny referencyjne 2023

10 listopada opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali...
WARSZTATY TRMEW- Modernizacja elektrowni wodnej

WARSZTATY TRMEW- Modernizacja elektrowni wodnej

Koniec okresu wsparcia i co dalej? Sprzedawać energię elektryczną na rynku, czy jednak podjąć wysiłek modernizacji elektrowni wodnej i kontynuować sprzedaż energii elektrycznej na preferencyjnych warunkach? Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych we współpracy z...

Wybraliśmy nowy skład Władz naszego Stowarzyszenia!

Podczas Zjazdu Walnego, który odbył się 15 czerwca 2023 r. w Kielcach wybraliśmy nowe Władze TRMEW. Z ogromną radością przedstawiam pełny skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Zarząd TRMEW: Prezeska Ewa Malicka Wiceprezesi: Radosław Koropis,...

Składki TRMEW od III kwartału 2023 r.- zmiana!

Pragniemy poinformować, że Walne Zgromadzenie Członków TRMEW w dniu 15 czerwca br. przyjęło uchwałę o zmianie wysokość składek członkowskich obowiązujących członków naszego Stowarzyszenia. Tak jak do tej pory, roczna składka członkowska składa się z dwóch opłat...

Ustawa o OZE – poprawki TRMEW

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1032). Po spotkaniu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych przygotowało i przekazało Ministerstwu propozycje zmian w...