Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

Jesteśmy najstarszą organizacją non profit spośród całej branży OZE w Polsce, która skupia właścicieli i sympatyków małych elektrowni wodnych.

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność zarówno w skali ogólnopolskiej jak i regionalnej, a także posiada rozbudowaną sieć kontaktów z krajowymi oraz europejskimi ośrodkami naukowymi, firmami i instytucjami branżowymi.

TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce.

AKTUALNOŚCI

HYDROFORUM 2024 W KRAKOWIE!

Lokalizacja tegorocznej edycji PKH HYDROFORUM podyktowana została wieloma...

Zjazd Walny TRMEW i Kongres Energetyka Wodna 2024!

Zarząd Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych serdecznie zaprasza na...

Kongres Energetyka Wodna 2024

Już za miesiąc odbędzie się Kongres Energetyka Wodna 2024 ! Doskonała okazja,...

Uprawnienia energetyczne D i E

JEDNODNIOWY KURS I EGZAMIN DLA WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MEW Serdecznie...

XXIV POWERPOL Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy

XXIV edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL 2024...

SZKOLENIA EUROCON_Rynek energii elektrycznej 2023-2024

W imieniu firmy szkoleniowej EUROCON serdecznie zapraszamy na: 1. Szkolenie...

Ceny referencyjne 2023

10 listopada opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Klimatu i...

WARSZTATY TRMEW- Modernizacja elektrowni wodnej

Koniec okresu wsparcia i co dalej? Sprzedawać energię elektryczną na rynku,...

Wybraliśmy nowy skład Władz naszego Stowarzyszenia!

Podczas Zjazdu Walnego, który odbył się 15 czerwca 2023 r. w Kielcach...

Składki TRMEW od III kwartału 2023 r.- zmiana!

Pragniemy poinformować, że Walne Zgromadzenie Członków TRMEW w dniu 15 czerwca...

Nasza historia

Wydarzenia ważne dla TRMEW

1981
L
1981

1981

Uchwała Rady Ministrów 1981 r. w sprawie rozwoju Małej Energetyki Wodnej

1988
L
1988

1988

Rejestracja oraz I Zjazd Walny TRMEW

1997
L
1997

1997

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348

2001
L
2001

2001

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229

2002
L
2002

2002

Projekt dotacyjny NFOŚiGW „Promocja i wsparcie informacyjne dla rozwoju i modernizacji sektora małej energetyki wodnej w Polsce”.

2005
L
2005

2005

Założenie grupy negocjacyjnej – Grupy Producentów Energii Elektrycznej TRMEW

2005
L
2005

2005

Wprowadzenie Praw Majątkowych do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE, 1.10.2005 r.

2007
L
2007

2007

Pierwsze szkolenie ABC… MEW + SEP

2012
L
2012

2012

Pierwsze wydanie kwartalnika Energetyka Wodna

Założenie TRMEW Sp. z o. o.

Współorganizacja Kongresu Hidroenergia 2012 we Wrocławiu

2013
L
2013

2013

Założenie TRMEW Obrót Sp. z o. o.

2015
L
2015

2015

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Dz.U. 2015 poz. 478

2015
L
2015

2015

Pierwszy projekt międzynarodowy RESTOR Hydro 06-2012-05-2015

Nowe logo TRMEW

2016
L
2016

2016

Pierwsze aukcje OZE, w których uczestniczą MEW.

2017
L
2017

2017

Założenie Klastra OZE Grudziądz – Obszar Zrównoważony Energetycznie

2017
L
2017

2017

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566

2018
L
2018

2018

Wprowadzenie systemu stałych cen (FIT) i gwarantowanych dopłat (FIP) dla MEW

2021
L
2021

2021

Wydłużenie o 2 lata okresu wsparcia dla MEW

2022
L
2022

2022

Zakończenie okresu wsparcia dla około 360 MEW

2023
L
2023

2023

Drugi projekt międzynarodowy HYPOSO 09.2019-05.2023 współrealizowany przez TRMEW

NASZA MISJA

Od początku działalności Stowarzyszenia TRMEW jego misją było reprezentowanie branży hydroenergetyki, integrowanie właścicieli małych elektrowni wodnych, a także aktywne uczestnictwo przy tworzeniu prawa mającego wpływ na funkcjonowanie i rozwój całej branży.

Nasze cele to:

  • działanie na rzecz energetyki wodnej jako branży Odnawialnych Źródeł Energii
  • zwiększanie wykorzystania potencjału energetycznego rzek poprzez adaptację starych siłowni wodnych, wykorzystanie budowli
    hydrotechnicznych powstałych w wyniku prac melioracyjnych oraz obiektów realizowanych w ramach programu mikroretencji
    i przez modernizację istniejących elektrowni wodnych, poprawiającą ich sprawność
  • osiągnięcie przez Polskę w perspektywie roku 2050 wskaźników wykorzystania potencjału hydroenergetycznego na poziomie 43%
    (aktualna średnia dla Unii Europejskiej)

FORMY DZIAŁALNOŚCI TRMEW

Edukacja

Promocja

Projekt Restor Hydro

Legislacja

Integracja członków

WIĘCEJ

Kontakt

Skotnaktuj się z nami!

Konferencje

Zapisz się na nadchodzące konferencje i szkolenia

Baza wiedzy

Przejrzyj naszą bazę wiedzy

Wydawnictwo

Kwartalnik „Energetyka Wodna”

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.